DAT007 KÍNH CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG TRONG CÔNG VIỆC

*
*
*
*

Hiệu ứng ảnh chạy

Ảnh chai qua phải


Ảnh chai qua lại 2 lầnẢnh chay qua lai không dừng


Ảnh chạy lên xuống không dừng. không dùng chung với 2 code trên

Ảnh chạy lên xuống 3 lần.Không dùng chung với code trên

Ảnh chạy vòng màn hình khi gê chuộc vào nó


2 ảnh 2 bên trược theo chuộc


Bo tròn góc ảnh


Ảnh động