DAT007 KÍNH CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG TRONG CÔNG VIỆC

*
*
*
*

hieu ung chu


A- ÁP DỤNG CHO CHỮdatk007.blogspot.com

<


Chạy thử code

1. Chữ chạy ngang từ phải qua trái
Đây là đoạn mã cơ bản nhất, bạn chỉ việc để dòng chữ cần cho chạy vào giữa 2 thẻ MARQUEE là được.
Đoạn mã:

<marquee>https://datk007.blogspot.com/</marquee>

Kết quả:
https://datk007.blogspot.com


Lưu ý quan trọng: Thẻ marquee phía sau lúc nào cũng phải có dấu "/" ngay trước nhé, nếu không sẽ bị lỗi chạy cả bài viết luôn đó. Chú ý điều này là được!
Từ đoạn mã cơ bản ở trên, chúng ta đặt các thuộc tính khác nhau vào trong thẻ marquee để tạo dòng chữ chạy với nhiều kiểu khác nhau.

 

2. Chữ chạy ngang từ trái qua phải:

<marquee direction="right">www.https://datk007.blogspot.com</marquee>
 

https://datk007.blogspot.com
 

3. Chữ chạy từ trên xuống dưới:

<marquee direction="down">https://datk007.blogspot.com</marquee>

 

 

https://datk007.blogspot.com

4. Chữ chạy từ dưới lên trên:

<marquee direction="up">https://datk007.blogspot.com</marquee>

https://datk007.blogspot.com
 

5. Chữ chạy qua lại:

<marquee behavior="alternate">www.dat007.wap.mu</marquee>

datk007.blogspot.com

6. Chữ đứng, mũi tên 2 bên chạy ra vào:

<marquee behavior="alternate" width="10%">>></marquee>https://datk007.blogspot.com<marquee behavior="alternate" width="10%"><< </marquee>

>>https://datk007.blogspot.com<<
 

7. Chữ chạy có màu nền:

<font ><marquee direction="left" style="background:orange">https://datk007.blogspot.com</marquee></font>

https://datk007.blogspot.com
 

8. Chữ chạy có khung xung quanh:

<marquee style="border:blue 2px SOLID">https://datk007.blogspot.com</marquee>

 

 

https://datk007.blogspot.com
 

9. Chữ chạy và biến mất:

<marquee behavior="alternate"><marquee width="250">https://datk007.blogspot.com</marquee></marquee>

https://datk007.blogspot.com

10. Chữ chạy ngang, rê chuột vào thì đứng, đưa chuột ra chạy tiếp:

<marquee onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" scrollamount="2">https://datk007.blogspot.com</marquee>

https://datk007.blogspot.com

 

CÁCH 2:

Đầu tiên là đoạn code sẽ có cấu trúc chung như thế này:
 


<marquee id="marq" scrollamount="
3" direction="up" loop="50" scrolldelay="0" behavior="
scroll" onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()"> *** </marquee> 

 

*** Các thông số:
 

scrollamountscrolldelay: là điều chỉnh thông số về tốc độ và thời gian.
direction: là hướng chạy của đối tượng mà ta cho chạy. có 4 hướng là: left - right - down - up
loop: là số lần lặp của đối tượng.
behavior: là hiệu ứng chạy của đối tượng, có 3 giá trị: slide - alternate - scroll


 

  • Slide: chạy tới khi chạm lề thì dừng lại.
  • alternate: chạy tới khi chạm lề thì chạy ngược lại.
  • scroll: là kiểu mặt định, kiểu này tự động áp dụng vào tất cả các hình thức còn lại.


** chú ý: những phần bôi xanh là những phần dùng để thay đổi thuộc tính theo ý ta mong muốn

Áp dụng cho text.
Việc áp dụng vào text thì cũng khá đơn giản, trên phần code chung có 3 dấu sao bị bôi xanh ( *** ) là phần mà ta sẽ đưa đoạn text mà ta muốn cho chạy vào vị trí đó.

https://datk007.blogspot.com

Đối với text thì ta cũng có thể thêm vào các thuốc tính như font color, style, font-color,...
Các bạn tiếp tục thay đổi các thuộc tính tùy theo sở thích của mình nhé, ví dụ ở trên là mình cho chạy từ phải sang trái (direction="left") và vòng lặp forever.

Tiếp theo là text chạy chạm lề rồi chạy ngược lại:

https://datk007.blogspot.com


Text chạy lên

https://datk007.blogspot.comText chạy xuống    https://datk007.blogspot.com

B- ÁP DỤNG CHO HÌNH ẢNH

Cũng tương tự như phần áp dụng cho text, ta chỉ việc thêm nội dung vào 3 dấu sao đó, nhưng ở đây ta thay bằng thẻ <img>.
Ví dụ để làm cho hình ảnh chạy từ dưới lên và khi ta rê chuột vào thì hình sẽ đứng lại và có link liên kết cho hình, thì ta sửa code lại thành:

 

<marquee id="marq" scrollamount="3" direction="up" loop="50" scrolldelay="0" onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()">

<a href="Link"><img src="Link hình ảnh" title="Ghi chú cho ảnh" width="150" height="300"/> </a>


<a href="Link"><img src="Link hình ảnh" title="Ghi chú cho ảnh" width="150" height="300"/> </a>


.................................( Thêm link vào đây)


<a href="Link"><img src="Link hình ảnh" title="Ghi chú cho ảnh" width="150" height="300"/> </a>
</marquee>

 

 


Bạn điều chỉnh các nội dung sao cho phù hợp:
height="200": Chiều cao của khung
width="290": Chiều rộng của khung
direction="UP" Chạy lên
direction="Down" Chạy xuống
direction="Left" Chạy từ trái sang
direction="Right" Chạy từ phải sang
Your link: Thay bằng link bạn muốn liên kết đến
http://Hinh-Anh.jpg: Thay hết bằng hình ảnh bạn muốn hiển thị.